Aktuellt

Lider du av
PTSD eller annan
trauma
relaterad problematik?
Välkommen att boka
traumabehandling med EMDR.

 

Människor söker psykoterapi av olika anledningar. Det kan handla om nedstämdhet, ängslan, oro, ångest, relationsproblem, olika kriser, stress, trauman och depression. De flesta av oss kan, i större eller mindre grad, drabbas av livets utmaningar. Att ha någon att tala med och gå i psykoterapi under en period kan hjälpa dig att få tillgång till dina resurser och hitta nya hanteringsstrategier, förändra något i ditt liv. Jag hjälper dig med vetenskapligt beprövade och accepterade metoder.

I alla jobb har man ibland ett behov av att reflektera kring svårigheter eller idéer och hitta nya förhållningssätt. Frågor kring den egna rollen, relationer till kollegor/ medarbetare/chefer, självbild, värderingar,

 

 
 
Hem

framtidsplanering, stresshantering, eller problemlösning kan behöva bearbetas med någon. Nya färdigheter kan behöva tränas in. Vi arbetar med de aktuella frågorna och ger dig/din grupp verktyg att hantera vardagen.