Elsi Brandström

Jag arbetar med både terapisamtal – individer och par, och professionell utveckling av ledare och medarbetare i organisationer.
Mina terapisamtal har affektfokuserad inriktning, på psykodynamisk grund, med inslag av KBT. Den professionella utvecklingen handlar ofta om utbildningar och workshops för ledare och grupper på olika nivåer, i både projekt- och linjeorganisation eller handledning av ledare. I mitt arbete strävar jag alltid efter att utveckla människors förmåga att kommunicera tydligt och lyhört, samt skapa givande relationer och trygghet i gruppen.

Elsi-Brandström-Keycompetence

Jag har beteendevetenskaplig examen från Stockholms Universitet, psykosyntesterapeutexamen från PsykosyntesAkademin i Stockholm och psykoterapeutexamen från Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning. Jag är europacertifierad EMDR terapeut. I min drygt 30-åriga erfarenhetsbakgrund ingår många år som psykoterapeut, både inom primärvården och som privatpraktiserande. Dessförinnan har jag mångårig erfarenhet av att arbeta som chef, projektledare, utbildare och konsult. Jag har sedan 1997 drivit företaget Key Competence.
I konsultuppdrag mot företag/organisationer har jag ett brett nätverk av professionella konsulter. Jag samarbetar med Svenskt Ledarskap AB.