Enskilda samtal

Vi bär alla med oss våra tidigare erfarenheter och livsteman, som dagligen präglar våra liv. Ibland kan gamla mönster bli dåliga för oss. När du mår dåligt domineras du ofta av negativa tankar och känslor. Det kan handla om problemfyllda situationer i relation till andra människor. Du kanske känner igen dig i något av de följande exemplen:

 • känner mig ledsen, vet inte varför
 • måste vara perfekt, orkar inte längre
 • har panik
 • känner mig ensam
 • känner mig värdelös och dum, tycker inte om mig själv
 • vågar inte säga vad jag vill och känner, utan anpassar mig till andra
 • är rädd för konflikter
 • hamnar ofta i konflikter
 • är arg hela tiden
 • kan inte släppa jobbiga tankar/händelser
 • är helspänd, kan inte slappna av
 • vad är det för mening med allt?
 • kan inte jobba och sova/ är allmänt rädd efter en traumatisk händelse

Psykoterapisamtal bygger på trygghet och förtroende. Det är ett arbete där din och min –terapeutens – goda arbetsrelation är viktig. Vi båda är delaktiga, men det är du som är huvudpersonen. Din motivation och beredskap att undersöka det problemfyllda i ditt liv är en förutsättning för att nå framgång i terapin.
I början av terapin hittar vi en målbild för vårt arbete. Vi formulerar en behandlingsplan och klargör ramarna för vårt samarbete.

Viktiga inslag i terapin är att beskriva och sätta ord på känslor. Det är ofta motsägelsefulla känslor som inledningsvis är svåra att känna igen. Att lära känna dina känslor ger dig en kompass i livet. Känslorna berättar något om dina djupgående behov och ger dig tips om hur du kan handskas med situationer som väcker dem.
Våra tankemönster är ett annat viktigt fokus i terapin. Du som mår dåligt kan ha återkommande negativa tankar om dig själv och farhågor om kommande händelser eller, du känner att du fastnat i tankar om och känslolägen kring tidigare traumatiska eller besvärliga situationer.
Din växande medvetenhet och reflektion hjälper dig att se saker från flera perspektiv och förändra återkommande mönster i dina tankar, känslor, självbild och relationer. För att göra det lättare att förändra saker så tränar vi ibland nya färdigheter eller på andra sätt tar tillvara dina olika resurser och förmågor. Målet är att du ska fullt kunna leva i nuet, med en realistiskt positiv självbild och givande relationer. Att du ska kunna möta livets olika utmaningar med större trygghet, frihet och handlingsberedskap.

Om du inte kan komma till min mottagning så kan vi ha samtal via Skype.

Parsamtal

Utöver individualterapi erbjuder jag parsamtal. Det kan handla om en kärleks-, föräldra-barn- eller tex arbetsrelation. Vi fokuserar på relationen, samspelsmönster och kommunikation. Vi undersöker problemställningar och klargör båda parternas perspektiv och vad de vill uppnå med relationen. Vi utforskar vad som hindrar parterna från att komma dit de önskar och hur de kan komma dit.

Terapiform

Mina terapisamtal har affektfokuserad inriktning, på psykodynamisk grund, med inslag av KBT (kognitiv beteendeterapi). Det är en integrativ terapiform som utgår från forskning om vad som är verksamt i psykoterapi. Jag behandlar även med EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Det är en neuropsykologisk behandlingsmetod som också integrerar mycket av kunskapen från olika psykoterapiformer. EMDR utvecklades ursprungligen för att behandla trauman men kan ofta användas som ett inslag i en behandling.